19-28.07.2019

Lokalizacja: przestrzeń przed budynkiem przy ul. Chłodnej 1
Wernisaż: 19.07.2019, godz. 17:00
Wystawy

Biografia // Open Group

Projekt ten jest efektem współpracy Open Group i lwowskiego artysty Yuriya Sokolova, który dołączył do grupy tuż przed rozpoczęciem pracy nad projektem.
To długotrwały performance składający się z kilku części, którego celem jest nowe odczytanie fenomenu pojęcia biografii. Podstawowym zamierzeniem „Biografii” jest zaangażowanie w nią publiczności. Performance zaczyna się listem Y. Sokolova, w którym to zachęca do udostępnienia swoich biografii na potrzeby projektu. Y. Sokolov przytacza w liście fragment tekstu Daniiła Charmsa, którego puentą jest stwierdzenie, że „człowiek jest częścią świata”.

Część pierwsza
Każdy może przyłączyć się do projektu, należy jedynie spisać własną biografię. Wszystkie zebrane materiały przechowywane będą w wolnym dostępie, w kontenerze wystawienniczym. Każdą biografię uczestnik grupy będzie czytać w przestrzeniach publicznych Gdańska, a jego głos będzie transmitowany do sali wystawowej. Tam inny uczestnik grupy będzie zmieniał biografię ponownie w tekst – zapisując ją ręcznie na specjalnej taśmie o szerokości 2 cm, jedna po drugiej. Częścią ekspozycji są też nakręcone filmy z biografiami. Będą one przez cały czas wyświetlane podczas trwania ekspozycji.

Część druga
Składa się z udokumentowanych „gestów”, które powstały podczas wcześniejszych odsłon wystawy. Te „gesty” to rozważania OpenGroup nad fenomenem „biografii”. Jaka może być? Co może się z nią dziać? Zebrano łącznie 12 „gestów”:

1. Autobiografia wytatuowana na własnym ciele (w tym celu do grupy dołączył Yuri Shtaida);
2. Biografia znajomego spisana z pamięci przez Open Group;
3. Autobiografia skazanego na dożywocie (wiedzieliśmy wcześniej o korespondencji Lubomyra Tymkiva z Cameronem Terhunem z USA, więc poprosiliśmy go o wysłanie autobiografii; list z odpowiedzią dostaliśmy po zakończeniu projektu);
4. Autobiografia akuszera – osoby, której praca polega na „powitaniu” życia;
5. Autobiografia (oryginał) i kopia, odtworzona ręcznie przez artystę z OpenGroup;
6. Próba przeżycia przez uczestnika jednego dnia z biografii drugiego uczestnika (w ramce, oprócz opisu, znajduje się dokumentacja wideo i harmonogram dwóch dni);
7. Ramka z wypisanymi datami urodzenia ze wszystkich biografii udostępnionych dla projektu;
8. Autobiografia (lub jej fragment), „napisana” przez stałą wizualną działalność artysty;
9. Ramka z lustrem zamiast tekstu;
10. Brudnopis autobiografii jako nieudana próba opisu własnej historii;
11. Dni, które (według tych ludzi) zupełnie zmieniły losy ich biografii (8 dat bez opisu i wyjaśnień);
12. Opowiadanie zapisanej wcześniej biografii (tekst oryginału i udokumentowany końcowy wariant były eksponowane razem).

Pierwsza odsłona projektu „Biografia” była częścią serii wystaw ”Odczytanie na nowo” w PinchukArtCentre (Kijów), które odbywały się w 2014 roku. Zrealizowano przy wsparciu PinchukArtCentre w Kijowie, 2014

 

Biografie będą zbierane w godzinach od 10:00 do 13:00 i czytane od 17:00 do 20:00 każdego dnia wystawy.

fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas