27.07.2019

sobota, godz. 10:00-22:00

ul. Św. Ducha 109
Wystawy

Nowy Duch // instalacja grupy Tabanda

Na podstawie opracowań graficznych, zdjęć i rycin, członkowie Tabandy przeprowadzili analizę historycznej bryły budynku przy św. Ducha 109. Efektem jest linearny szkic, podkreślający charakterystyczne cechy historycznej zabudowy. Zaznaczone kolorem kształty, zostały uproszczone i przeniesione w przestrzeń w formie ażurowej instalacji.

Pozostałości zabudowań stały się dla nas bazą – punktem wyjścia interwencji artystycznej, która ma na celu skupienie uwagi przechodniów i przybliżenie im historii Gdańska. Postanowiliśmy zaakcentować pozostałości budynku, podkreślić je i otoczyć pamięcią. To z nich wyrasta nasza konstrukcja. (…)
Na podstawie opracowań graficznych, zdjęć i rycin, przeprowadziliśmy analizę historycznej bryły budynku . Efektem jest linearny szkic, podkreślający charakterystyczne cechy historycznej zabudowy. Zaznaczone kolorem kształty, zostały uproszczone i przeniesione w przestrzeń w formie ażurowej instalacji. Portal wejściowy, charakterystyczny łuk oraz zdobione schody wejściowe to trzy akcenty, które mają nawiązywać do historycznej formy budynku. Planowana instalacja jest duchem dawnej architektury. Jej ażurowa forma, stonowany jasny kolor, sprawiają, że obiekt sprawia wrażenie szkicu – ducha dawnej zabudowy.
” – napisali członkowie grupy Tabanda w opisie projektu.

Czy współczesna rzeźba spotka się z uznaniem mieszkańców Gdańska..?

Więcej o projekcie Tabandy i konkursie: http://outdoorgallerygdansk.eu/ulica-swietego-ducha-na-nowo-wyniki-konkursu/

 

Instalacja zostanie na jeden dzień wpisana w przestrzeń przy ul. Św. Ducha i będzie stanowiła tło do dyskusji Nowy Duch ul. Św. Ducha? Czy sztuka współczesna ma rację bytu w przestrzeniach historycznych?

Więcej informacji o dyskusji: https://niefestiwal.pl/wydarzenie/nowy-duch-ul-sw-ducha-czy-sztuka-wspolczesna-ma-racje-bytu-w-przestrzeniach-historycznych/